Înapoi

Politica de confidențialitate

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București prelucreaza o serie de date cu caracter personal ale utilizatorilor atunci cand utilizeaza Site-ul oficial.

 

Pin această politică dorim să vă descriem ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legatură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Universitatea vă respectă drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

 

Înainte de folosi ALUMNI.UMFCD.RO vă rugăm să citiți cu atenție informațiile prezentate în continuare.

Cine prelucrează datele dumneavoastră?

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, cu sediul în Str. Dionisie Lupu, Nr. 37, Sector 1, București, Romania, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate si prelucrate prin intermediul site-ului.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Universitatea a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protectia Datelor

 • Adresa: Str. Dionisie Lupu, Nr. 37, Sector 2, București, Romania
 • Email: iulian.nastasa@umfcd.ro
 • Telefon: +40749199490
Ce date sunt prelucrate?

Universitatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizaţi atunci când utilizaţi Site-ul sau ne contactați prin orice mijloace de comunicare.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște dispozitivele dvs.

Modul în care utilizăm aceste tehnologii, sunt descrise în continuare:

 • Gestionarea relațiilor cu dumneavoastră și suport – avem interesul de a vă oferi informații adecvate și actualizate prin intermediul Site-ului pe care îl accesați sau prin intermediul comunicărilor pe care le transmiteți pe adresele instituționale afișate.
 • Analize și statistici privind funcționarea site-ului / cookie-uri – putem folosi datele personale colectate în timpul utilizării Site-ului în scopul efectuării unor analize și statistici pentru a îmbunătăți serviciile și funcționalitățile pe care le oferim.
 • Conectare prin rețelele de socializare – am implementat mecaniste/plung-in de interconectare cu paginile rețelelor de socializare cum ar fi: Facebook, Youtube, Linkedin pentru a avea posibilitatea de accesa conținut postat de noi inclusiv pe rețelele sociale.
Cine are dreptul de a accesa datele?

Datele colectate prin acest site sunt folosite doar de Direcția Sisteme Informatice și Comunicații Digitale din cadrul Universității, iar în anumite cazuri pot fi trimise și altor direcții din cadrul aceleași instituții.

Cât timp păstrăm datele?

Datele colectate prin cookie-uri sunt folosite pentru statistici și sunt anonimizate, imediat ce ați părăsit Site-ul – Google Analytics.

Datele din comunicările trimise la prin e-mail sunt păstrate până la rezolvarea situației, apoi sunt arhivate.

Ce drepturi aveți ?

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces – puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale precum și informații privind specificul prelucrării.
 • dreptul de a rectifica datele – puteți să ne contactați pentru a actualiza datele dumneavoastră din diverse motive (datele sunt incomplete/incorecte).
 • dreptul ”de a fi uitat” – puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră în diferite situații fără a afecta obligațiile legale ce revin Universității. (exemplu: retragerea consimțământului, nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate)
 • retragerea consimțământului – aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând fără a afecta obligațiile ce revin Universității.
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune oricăror prelucrări inclusiv crearea de profiluri.
 • dreptul de a restricționa prelucrarea unor date – aveți dreptul de a restricționa prelucrarea anumitor date în urma unor motive întemeiate.
 • dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele personale prin mijloace automatizate, puteți să ne solicitați să vă furnizăm datele într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Puteți să ne solicitați să vă trimite datele către un alt operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania sau de a vă adresa justiției.

Pentru a beneficia de aceste drepturi vă rugăm să consultați pagina Responsabilului cu Protecția Datelor.